Flowfish
Home


Services


Portfolio


Contact
Technical Visualizations and Simulations


Vi kan hjälpa er att visualisera teknisk dokumentation för att förmedla komplicerade illustrationer på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt.

Med hjälp av 3D-grafik och animationer så kan vi enkelt förklara invecklade processer och flöden, och även göra avancerade simuleringar.

Utifrån 3D-modeller kan vi ta fram illustrationer, tillverkningsritningar och sprängskisser för användning i till exempel instruktionsböcker och annan dokumentation, oavsett om det är till en teknisk dokumentation på papper eller en animerad illustration på internet.

Även när CAD-data används som grund kan vi erbjuda högsta klass påvåra bilder och animationer.

Exempelområden inom teknisk visualisering:

Teknisk dokumentation
Ritningar
Flöden och simulationer
Tekniska animationer

Sprängskisser
Illustrationer
Medicin- och vetenskapsvisualiseringar  Product Visualization

Back