Flowfish
Home


Services


Portfolio


Contact
Architectural Visualizations

3D-visualiseringar kan hjälpa till att förmedla komplex information och lättare förklara t.ex en bygghandling, planlösning, ritning eller situationsmodell.

Vi kan hjälpa arkitekten att få bättre förståelse för sin arkitektur eller vara ett verktyg i arbetsflödet för att ta fram konceptlösningar, ljussättningar, färgsättningar eller materialval och fungera som en plattform för diskussion och samarbete och samtidigt skapa en gemensam förståelse för projektets slutgiltiga mål.

Vi kan även hjälpa till att leverera informationen på ett lättförståeligt sätt till människor utan erfarenhet av att läsa traditionella ritningar.

Flowfish kan även ta fram butikskoncept, storefronts och inredningar till butiker. Vid nybyggnation så hjälper vi till vid försäljningen av lägenheter genom att ta fram fotorealistiska interiörer innan ens lägenheterna är byggda.

Om du är designer, arkitekt eller inredare så kan vi vara ditt verktyg när det kommer till val av material, färg eller ljussättning, oavsett om det handlar om att förmedla din vision när du ska presentera eller sälja den, eller bara ligga till grund för att du själv ska kunna se dina idéer i en realistisk miljö.

Exempelområden inom arktekturell visualisering:

Offentliga miljöer
Butik
Nybyggnation
Lägenheter
Inredning

  Interior
Blueprint

Back